Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Ngày đăng: 07/09/2022

    Chính sách và chi phí đổi trả hàng được chia làm 2 trường hợp như sau:

     TH1: Hàng đổi trả do lỗi của nhà sản xuất thì bên A chịu hoàn toàn chi phí bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí tái sản xuất số hàng đổi trả đó.

    TH2: Hàng đổi trả không phải do lỗi nhà sản xuất thì bên B chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển 2 chiều (nếu có) và chi phí tái sản xuất bằng 20% doanh số hàng đổi, trả về bên A. 

    Zalo
    Hotline