QUY TRÌNH THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY SẦU RIÊNG

QUY TRÌNH THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY SẦU RIÊNG

Ngày đăng: 06/10/2022

  I/ GIAI ĐOẠN RỬA CÀNH - THÚC RA ĐỌT.

  Sau thu hoạch cắt tỉa cành còn bám, cành mọc khuất trong tán, cành sâu, bệnh dùng 500ml ĐỒNG THAU + 500ml ÁO GIÁP KẼM pha 400 lít nước phun rửa vườn. Trộn 10kg HỮU CƠ 68 + 25kg GOOD HAIR + 2kg TRIMYCO/ha. Bón được 10 ngày bón NPK (với tỉ lệ N>P>K) hoặc dùng 1 lít DONA 01 HỒI SINH RỄ + 1kg HUMIC ĐẬM ĐẶC + 1kg URE ĐEN pha 400 lít nước tưới gốc (số lít nước tùy thuộc tuổi cây tưới từ 15-30 lít/cây) nhằm giúp cây phục hồi nhanh chóng.

  II/ KÉO ĐỌT - DƯỠNG ĐỌT.

  Chồi non bắt đầu nhú ra dùng: 500ml TEEN + 500ml ÁO GIÁP KẼM + 1kg MAGIE TINH KHIẾT + thuốc sâu, bệnh pha 400 lít nước phun lá 2 lần, cách 7 ngày 1 lần, giúp đọt ra mạnh, mập, dày xanh lá.

  Kéo đọt chống đọt yếu, cong đọt lá mỏng: dùng 500ml TEEN + 500ml SUPER SILICA + 500ml DONA FOSK + thuốc rầy/400 lít nước.

  III/ XỬ LÝ RA HOA.

  Sau khi thấy cơi 2-3 đã lụa tiến hành như sau: dùng 18kg TINH LÂN hòa nước tưới hoặc trộn KALI SUNFAT dùng từ 30-50 gốc/cây 7-8 năm. Sau được 5-7 ngày phun TRIMELTHY 15WP trong thân và ngoài lá được 10 ngày dùng 250gr 1-80-1 (SẦU RIÊNG) + 500gr KALI-MAGIE-KẼM (SẦU RIÊNG) hòa vào 150-200 lít nước phun phủ trong ngoài cây 2 lần cách 7 ngày 1 lần (siết nước ngay lần  phun đầu tiên tạo mầm) sau 7 ngày tiếp theo phun 1 hộp COMBO CAM KẾT RA HOA hòa vào 250-300 lít nước phun phủ lại rồi theo dõi mắt cua.

  *LƯU Ý: Nếu lúc này trời mưa, thời tiết bất lợi, hoa đen: dùng 500g 1-80-1 + 500ml KEEN SÓC NÂU + 200g BO ĐEN pha 250-300 lít nước phun lại nhằm giúp hoa không bị nghẹn và đen.

  - Khi hoa dài 5-10cm trở lên gặp mưa dùng: 500ml SIÊU RỬA BÔNG + 500ml FOSK GOLD hòa 300 lít nước phun phủ toàn thân cây.

  IV/ DƯỠNG HOA, CHỐNG RỤNG HOA, TRÁI NON.

  Dùng 500g AMINO DONA + 500ml BOPBO + 500ml ÁO GIÁP KẼM pha 400 lít nước phun giúp to bông và chống khô bông. Sau 7 ngày dùng 200g BO ĐEN + 250ml EDTA MICRO + 500ml CALAMIN BOS pha 220 lít nước phun phủ toàn thân cây, trái, hoa. Trước xổ nhị 5 ngày dùng 500ml BOPBO + 200g RONG BIỂN TITAN + 400g ACID BORIC pha 400 lít nước phun. Sau xổ nhị 5-7 ngày dùng 100g RONG BIỂN TITAN + 250ml EDTA MICRO + 500ml CALAMIN BOS hòa vào 220 lít nước phun phủ toàn thân cây, trái non. Giúp cuốn trái dai và chống rụng tốt hơn.

  - Trong giai đoạn này nếu cây có đo đọt non cần phun chặn đọt: 500g BLOCKING + 300g 1-80-1 hòa vào 200 lít nước phun ngoài đọt non, được 5-7 ngày, dùng 200g 1-80-1 + 500g TRIMETHYL 15WP hòa vào 200 lít nước phun ngoài đọt non lần 2

  V/ NUÔI TRÁI LỚN, TRÒN ĐỀU.

  - Sau đậu trái 15-20 ngày dùng 250ml NUNG TRÁI-NỞ TRÁI + 500ml AMINO DONA + 250g KALI-MAGIE-KẼM (SẦU RIÊNG) pha 220 lít nước phun, được 10 ngày dùng 1kg CANXI TINH THỂ + 500g KALI-MAGIE-KẼM + 500ml SIÊU PHÌ TRÁI + thuốc sâu bệnh pha 400 lít nước phun 10 ngày tiếp theo (tức sau xổ nhị từ 35 ngày trở lên) dùng 500ml SIÊU PHÌ TRÁI + 500ml NUNG TRÁI-NỞ TRÁI pha ra 400 lít nước phun.

  - Bón gốc sau xổ nhị 10-15 ngày: dùng 300g GIÀU VI LƯỢNG + 300g HẠ GỤC GIÁ LẠNH + 100g HUMIC ĐẬM ĐẶC rải/gốc cây 8-10 năm. Giúp trái xznh gai, dai cuốn, chống rụng trái non.

  - Sau đậu trái 55-60 ngày giúp trái lớn nhanh và tròn đều dùng: 250ml NUNG TRÁI-NỞ TRÁI + 80ml VUA LỚN TRÁI hòa vào 200 lít nước phun 2 lần cách 7 ngày 1 lần.

  VI/ CHỐNG THỐI TRÁI VÀ SƯỢNG TRÁI.
  Cắt toàn bộ phân đạm trước 30 ngày thu hoạch dùng 500g KALI - MAGIE - KẼM + 500ml ĐỒNG THAU + 500ml ÁO GIÁP KẼM pha 400 lít nước phun, sau 7 ngày dùng 500ml DONA FOSK 500 + 500g KALI-MAGIE-KẼM pha 250 lít nước phun lặp lại.

  - Chống sượng, thối trái dùng 1 lít FOSK GOLD + 1kg xô Australia 5-2-46 + 1kg CAMASIO 98 pha 600 lít nước tưới 40 gốc.

  - Muốn neo trái từ 15-20 ngày dùng 1 lít DONA 01 HỒI SINH RỄ + 1kg HUMIC ĐẬM ĐẶC pha 300-400 lít nước tưới gốc. Cơm vẫn ráo, thơm ngon bình thường.   

  Zalo
  Hotline